reklamní prácepředtisková přípravatisk a jeho parametryknihařské zpracovánívýrobní sortiment

  
 

falcování (paralelní lom, křížový lom, oltářový lom)

- max. počet lomů 4 + 2 el.
- max. vstupní formát 650 x 480 mm
- min. vstupní formát 140 x 180 mm

snášení, vkládání
knihařská vazba

- šití drátem (vazba V1)
- lepení do bloků (vazba V2)
- lepení a šití (vazba V3)

vazba kovovou spirálou - TwinWare (Wire-Teck)

- publikace
- kalendáře
- bloky

kašírování (tzv. polepování) - uplatňuje se při výrobě knižních obálek
  a výrobě poutačů (displayů)
polepování - použitím lehkého jádra (polystyrenu, vlnité  lepenky)
  při výrobě poutačů (displayů) a jejich oblepením se získává potřebná
  tuhost při nízké vlastní hmotnosti
výsek - k výrobě firemních desek, pozvánek, svatebních oznámení,
  atd. pomocí příklopového lisu, maximální formát 900 x 645 mm
slepotisk - vytváří reliéfní povrch (embossing) pozitivní nebo negativní
  s tím zvyšuje atraktivitu finálního výrobku

číslování - vstupenky, pozvánky

perforace, mikroperforace

V kooperaci je dále možné bezproblémově a pod naším dohledem zajistit:

laminování (lesklé, matné, reliéfní) jedno i oboustranné

UV lakování (plošné i parciální)

dispersní lakování

vazbu publikací a brožur vazbou V8 a V8a (šití nití) včetně přebalů

  a tzv. kulatých hřbetů

výrobu závěsných pořadačů (šanonů)

 
 
    
   
 

úvod